BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Que Tính
1 Que Tính Cái 7,000 Que Tính
2 Que Tính Thiên Long Qt-03 Cái 0 Que Tính Thiên Long Qt-03
3 Que Tính Thiên Long Qt-04 Cái 0 Que Tính Thiên Long Qt-04