BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Quần Áo Y Tế
1 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size L (Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size L (Túi)
2 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size M (Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size M (Túi)
3 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size S (Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size S (Túi)
4 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size XL (Không Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size XL (Không Túi)
5 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size XXL (Không Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size XXL (Không Túi)
6 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size XXL (Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size XXL (Túi)
7 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size XXXL (Không Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nam Trắng Size XXXL (Không Túi)
8 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Trắng Size L (Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Trắng Size L (Túi)
9 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Trắng Size M (Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Trắng Size M (Túi)
10 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Trắng Size S (Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Trắng Size S (Túi)
11 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Trắng Size XL (Không Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Trắng Size XL (Không Túi)
12 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Trắng Size XXL (Không Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Trắng Size XXL (Không Túi)
13 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Xanh Size XL (Túi) Bộ 0 Quần Áo Dùng Trong Phòng Mổ Nữ Xanh Size XL (Túi)