BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Quần Áo Mưa
1 Áo Mưa Bộ 1 Lớp L Bộ 140,000 Áo Mưa Bộ 1 Lớp L
2 Áo Mưa Bộ 1 Lớp M Bộ 120,000 Áo Mưa Bộ 1 Lớp M
3 Áo Mưa Bộ 1 Lớp S Bộ 110,000 Áo Mưa Bộ 1 Lớp S
4 Áo Mưa Bộ 1 Lớp XL Bộ 185,000 Áo Mưa Bộ 1 Lớp XL
5 Áo Mưa Bộ 1 Lớp XXL Bộ 140,000 Áo Mưa Bộ 1 Lớp XXL
6 Áo Mưa Bộ 1 Lớp XXXL Bộ 185,000 Áo Mưa Bộ 1 Lớp XXXL
7 Áo Mưa Bộ Haco 2 Lớp L Bộ 265,000 Áo Mưa Bộ Haco 2 Lớp L
8 Áo Mưa Bộ Haco 2 Lớp XL Bộ 220,000 Áo Mưa Bộ Haco 2 Lớp XL
9 Áo Mưa Bộ Haco 2 Lớp XXL Bộ 220,000 Áo Mưa Bộ Haco 2 Lớp XXL
10 Áo Mưa Bộ Haco 2 Lớp XXXL Bộ 190,000 Áo Mưa Bộ Haco 2 Lớp XXXL
11 Áo Mưa Bộ Nato 2 Lớp XL Bộ 265,000 Áo Mưa Bộ Nato 2 Lớp XL
12 Áo Mưa Bộ Nato 2 Lớp XXL Bộ 180,000 Áo Mưa Bộ Nato 2 Lớp XXL
13 Áo Mưa Bộ Nato 2 Lớp XXXL Bộ 0 Áo Mưa Bộ Nato 2 Lớp XXXL