BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Quần Áo Công Nhân
1 Quần Áo Bảo Hộ Có Phản Quang Bộ 0 [4796] Quần Áo Bảo Hộ Có Phản Quang
2 Quần Áo Bảo Hộ Công Nhân Vải Kaki May Sẵn Bộ 0 [4797] Quần Áo Bảo Hộ Công Nhân Vải Kaki May Sẵn
3 Quần Áo Bảo Hộ Jean 4 Túi Hộp L1 Bộ 0 [4798] Quần Áo Bảo Hộ Jean 4 Túi Hộp L1
4 Quần Áo Bảo Hộ Jean Điện Lực Size Số 6 Bộ 0 [8934578022648] Quần Áo Bảo Hộ Jean Điện Lực Size Số 6
5 Quần Áo Bảo Hộ Jean Điện Lực Size Số 7 Bộ 0 [8934578022657] Quần Áo Bảo Hộ Jean Điện Lực Size Số 7
6 Quần Áo Bảo Hộ Jean Điện Lực Size Số 8 Bộ 0 [8934578022666] Quần Áo Bảo Hộ Jean Điện Lực Size Số 8
7 Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 3 Bộ 0 [4802] Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 3
8 Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 3 In Logo + Phản Quang Bộ 143,000 [4803] Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 3 In Logo + Phản Quang
9 Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 4 Bộ 180,000 [4804] Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 4
10 Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 4 In Logo + Phản Quang Bộ 143,000 [4805] Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 4 In Logo + Phản Quang
11 Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 5 Bộ 195,000 [4806] Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 5
12 Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 5 In Logo + Phản Quang Bộ 143,000 [4807] Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám Số 5 In Logo + Phản Quang
13 Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám số 6 Bộ 195,000 [4808] Quần Áo Bảo Hộ Kaki 35/65 Màu Xám số 6