BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Quần Áo Chống Hóa Chất
1 Quần Áo Chống Hóa Chất Deltaplus Dt117 Bộ 0 Quần Áo Chống Hóa Chất Deltaplus Dt117
2 Quần Áo Chống Hóa Chất Dupont Tyvek Bộ 0 Quần Áo Chống Hóa Chất Dupont Tyvek
3 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size L Bộ 250,000 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size L
4 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size M Bộ 250,000 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size M
5 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size XL Bộ 0 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size XL
6 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 3000 Size L Bộ 530,000 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 3000 Size L
7 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 3000 Size M Bộ 530,000 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 3000 Size M
8 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 3000 Size XL Bộ 0 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 3000 Size XL
9 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 4000 Bộ 550,000 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 4000
10 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 4000 Size M Bộ 0 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 4000 Size M
11 Quần Áo Chống Hóa Chất Microgard 2000 Bộ 0 Quần Áo Chống Hóa Chất Microgard 2000
12 Quần Áo Chống Hóa Chất Microgard 2000 Comfort Bộ 0 Quần Áo Chống Hóa Chất Microgard 2000 Comfort