BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Quần Áo Bảo Vệ
1 Quần Áo Bảo Vệ Ngắn Tay Tt 08 Vải Kate In Logo Bộ 0 Quần Áo Bảo Vệ Ngắn Tay Tt 08 Vải Kate In Logo
2 Quần Áo Bảo Vệ Si 2 Màu Đủ Pk Số 5 Bộ 285,000 Quần Áo Bảo Vệ Si 2 Màu Đủ Pk Số 5
3 Quần Áo Bảo Vệ Si 2 Màu Đủ Pk Số 6 Bộ 285,000 Quần Áo Bảo Vệ Si 2 Màu Đủ Pk Số 6
4 Quần Áo Bảo Vệ Si 2 Màu Đủ Pk Số 7 Bộ 285,000 Quần Áo Bảo Vệ Si 2 Màu Đủ Pk Số 7
5 Quần Áo Bảo Vệ Si 2 Màu Đủ Pk Số 8 Bộ 0 Quần Áo Bảo Vệ Si 2 Màu Đủ Pk Số 8
6 Quần Áo Bảo Vệ Si 2 Màu Đủ Pk Số 9 Bộ 0 Quần Áo Bảo Vệ Si 2 Màu Đủ Pk Số 9
7 Quần Áo Bảo Vệ Số 12 Tay Ngắn Bộ 0 Quần Áo Bảo Vệ Số 12 Tay Ngắn
8 Quần Áo Bảo Vệ Số 4 Bộ 0 Quần Áo Bảo Vệ Số 4
9 Quần Áo Bảo Vệ Số 4 Tay Ngắn Bộ 0 Quần Áo Bảo Vệ Số 4 Tay Ngắn
10 Quần Áo Bảo Vệ Số 5 Bộ 275,000 Quần Áo Bảo Vệ Số 5
11 Quần Áo Bảo Vệ Số 5 Tay Ngắn Bộ 220,000 Quần Áo Bảo Vệ Số 5 Tay Ngắn
12 Quần Áo Bảo Vệ Số 6 Bộ 285,000 Quần Áo Bảo Vệ Số 6
13 Quần Áo Bảo Vệ Số 6 Tay Ngắn Bộ 220,000 Quần Áo Bảo Vệ Số 6 Tay Ngắn