BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Pin, Sạc Pin
1 Bộ Sạc Camellion 2A, 3A Cái 205,000 Bộ Sạc Camellion 2A, 3A
2 Bộ Sạc Camellion 9V Cái 0 Bộ Sạc Camellion 9V
3 Máy Sạc Pin Energizer 2A Cái 0 Máy Sạc Pin Energizer 2A
4 Máy Sạc Pin Energizer 2A + Kèm 2 Cặp Pin Cái 0 Máy Sạc Pin Energizer 2A + Kèm 2 Cặp Pin
5 Hdmi-Vga Cái 95,000 Hdmi-Vga
6 Pin 2A Energizer Cặp 32,000 Pin 2A Energizer
7 Pin 2A Panasonic (Thường) Cặp 25,000 Pin 2A Panasonic (Thường)
8 Pin 2A Panasonic Alkaline Lr Cặp 30,000 Pin 2A Panasonic Alkaline Lr
9 Pin 2A ToSHiba Cặp 8,000 Pin 2A ToSHiba
10 Pin 3A Energizer Cặp 35,000 Pin 3A Energizer
11 Pin 3A Energizer (Viên) Cặp 25,000 Pin 3A Energizer (Viên)
12 Pin 3A Panasonic (Thường) Cặp 25,000 Pin 3A Panasonic (Thường)
13 Pin 3A Panasonic Alkaline Lr Cặp 30,000 Pin 3A Panasonic Alkaline Lr