BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Phụ Kiện Phòng Cháy Chữa Cháy
1 Loa Pin Chữa Cháy Cầm Tay Cái 0 Loa Pin Chữa Cháy Cầm Tay
2 Nội Quy + Tiêu Lệnh Cái 120,000 Nội Quy + Tiêu Lệnh
3 Nội Quy Và Tiêu Lệnh Cái 65,000 Nội Quy Và Tiêu Lệnh
4 Súng T35 Cái 0 Súng T35
5 Xẻng PCCC Cái 145,000 Xẻng PCCC
6 Van Đầu Bình Co2 Cái 0 Van Đầu Bình Co2
7 Van Đầu Bình T35 Cái 0 Van Đầu Bình T35
8 Van Góc D50 Cái 150,000 Van Góc D50
9 Van Góc D65 Cái 0 Van Góc D65
10 Van Hơi Hv400-03 Cái 0 Van Hơi Hv400-03
11 Đai Treo Bình Chữa Cháy F4 Cái 0 Đai Treo Bình Chữa Cháy F4
12 Đai Treo Bình Chữa Cháy F8, T5 (VN) Cái 60,000 Đai Treo Bình Chữa Cháy F8, T5 (VN)
13 Đai Treo Bình Chữa Cháy T3, F4 (VN) Cái 0 Đai Treo Bình Chữa Cháy T3, F4 (VN)