BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Phụ Kiện Phòng Cháy Chữa Cháy
1 Loa Pin Chữa Cháy Cầm Tay Cái 0 [23234] Loa Pin Chữa Cháy Cầm Tay
2 Nội Quy + Tiêu Lệnh Cái 80,000 [8934578023744] Nội Quy + Tiêu Lệnh
3 Tiêu Lệnh Cái 65,000 [23236] Tiêu Lệnh
4 Súng T35 Cái 0 [23544] Súng T35
5 Xẻng PCCC Cái 145,000 [23545] Xẻng PCCC
6 Van Đầu Bình Co2 Cái 0 [23546] Van Đầu Bình Co2
7 Van Đầu Bình T35 Cái 0 [23547] Van Đầu Bình T35
8 Van Góc D50 Cái 150,000 [23548] Van Góc D50
9 Van Góc D65 Cái 0 [23549] Van Góc D65
10 Van Hơi Hv400-03 Cái 0 [23550] Van Hơi Hv400-03
11 Đai Treo Bình Chữa Cháy F4 Cái 0 [23551] Đai Treo Bình Chữa Cháy F4
12 Đai Treo Bình Chữa Cháy F8, T5 (VN) Cái 60,000 [23552] Đai Treo Bình Chữa Cháy F8, T5 (VN)
13 Đai Treo Bình Chữa Cháy T3, F4 (VN) Cái 0 [23553] Đai Treo Bình Chữa Cháy T3, F4 (VN)