BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Phụ Kiện Bảng
1 Bộ Đồ Dùng Lau Bảng Deli E7839 Bộ 0 Bộ Đồ Dùng Lau Bảng Deli E7839
2 Ốc Lắp Bảng Cái 0 Ốc Lắp Bảng
3 Lau Bảng (Th) Cái 0 Lau Bảng (Th)
4 Lau Bảng 112Mm X 55Mm Deli - 7837 Cái 35,000 Lau Bảng 112Mm X 55Mm Deli - 7837
5 Lau Bảng Bến Nghé Cái 18,000 Lau Bảng Bến Nghé
6 Lau Bảng Bọc Nhung Cái 20,000 Lau Bảng Bọc Nhung
7 Lau Bảng Deli - 7810 Cái 15,000 Lau Bảng Deli - 7810
8 Lau Bảng Deli - 7840 Cái 15,000 Lau Bảng Deli - 7840
9 Lau Bảng Từ Deli E7834 Cái 0 Lau Bảng Từ Deli E7834
10 Lau Bảng Từ Deli E7838 Cái 0 Lau Bảng Từ Deli E7838
11 Lau Bảng Từ Tính Artline Cái 0 Lau Bảng Từ Tính Artline
12 Lau Bảng Xốp Lớn Cái 8,000 Lau Bảng Xốp Lớn
13 Lau Bảng Xốp Nhỏ Cái 4,000 Lau Bảng Xốp Nhỏ