BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Phòng Cháy Chữa Cháy
1 Câu Liêm (Lưỡi Câu Liêm) Pccc cái 210,000 [23542] Câu Liêm (Lưỡi Câu Liêm) Pccc
2 Khẩu Trang Chữa Cháy (Theo Thông Tư Số 48/2015) Hộp 0 [23543] Khẩu Trang Chữa Cháy (Theo Thông Tư Số 48/2015)
3 Găng Tay Theo TT48 Đôi 0 [29072] Găng Tay Theo TT48