BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Phễu Nhựa
1 Phễu Nhựa Lớn Cái 65,000 Phễu Nhựa Lớn
2 Phễu Nhựa Nhỏ Cái 12,000 Phễu Nhựa Nhỏ