BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Phấn Viết
1 Bút Phấn Nước Cm-01 Thiên Long Cây 0 [26195] Bút Phấn Nước Cm-01 Thiên Long
2 Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01 Vỉ 2 Cây Cây 0 [26196] Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01 Vỉ 2 Cây
3 Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01 Cây 0 [26197] Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01
4 Phấn Trắng Có Bụi MIC 100 Viên 500G Hộp 20,000 [42439] Phấn Trắng Có Bụi MIC 100 Viên 500G
5 Phấn Trắng Không Bụi MIC 10 Viên Hộp 6,000 [42440] Phấn Trắng Không Bụi MIC 10 Viên
6 Phấn Trắng Không Bụi MIC 100 Viên Hộp 35,000 [42441] Phấn Trắng Không Bụi MIC 100 Viên
7 Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Đỏ 100 VIÊN Hộp 28,000 [42442] Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Đỏ 100 VIÊN
8 Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Trằng 100 VIÊN Hộp 30,000 [42443] Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Trằng 100 VIÊN
9 Phấn Johnson Baby 400Gam Hộp 0 [42444] Phấn Johnson Baby 400Gam
10 Phấn Màu Không Bụi MIC 10 Viên Hộp 6,300 [42445] Phấn Màu Không Bụi MIC 10 Viên
11 Phấn Màu Không Bụi MIC 100 Viên Hộp 36,000 [42446] Phấn Màu Không Bụi MIC 100 Viên
12 Phấn Không Bụi 10 Viên Thiên Long DC-008 Hộp 2,500 [55727] Phấn Không Bụi 10 Viên Thiên Long DC-008
13 Phấn Màu Viết Bảng (Hi Chalk) 10 Viên Hộp 10,833 [56266] Phấn Màu Viết Bảng (Hi Chalk) 10 Viên