BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Phấn Viết
1 Bút Phấn Nước Cm-01 Cây 0 Bút Phấn Nước Cm-01
2 Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01 Vỉ 2 Cây Cây 0 Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01 Vỉ 2 Cây
3 Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01 Cây 0 Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01
4 Phấn Trắng Có Bụi MIC 100 Viên 500G Hộp 20,000 Phấn Trắng Có Bụi MIC 100 Viên 500G
5 Phấn Trắng Không Bụi MIC 10 Viên Hộp 6,000 Phấn Trắng Không Bụi MIC 10 Viên
6 Phấn Trắng Không Bụi MIC 100 Viên Hộp 35,000 Phấn Trắng Không Bụi MIC 100 Viên
7 Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Đỏ 100 VIÊN Hộp 28,000 Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Đỏ 100 VIÊN
8 Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Trằng 100 VIÊN Hộp 30,000 Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Trằng 100 VIÊN
9 Phấn Johnson Baby 400Gam Hộp 0 Phấn Johnson Baby 400Gam
10 Phấn Màu Không Bụi MIC 10 Viên Hộp 6,300 Phấn Màu Không Bụi MIC 10 Viên
11 Phấn Màu Không Bụi MIC 100 Viên Hộp 36,000 Phấn Màu Không Bụi MIC 100 Viên
12 Phấn Không Bụi 10 Viên Thiên Long DC-008 Hộp 2,500 Phấn Không Bụi 10 Viên Thiên Long DC-008
13 Phấn Màu Viết Bảng (Hi Chalk) 10 Viên Hộp 10,833 Phấn Màu Viết Bảng (Hi Chalk) 10 Viên