BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Pallet Nhựa
1 Khung Nhựa Ràng Pallet Cái 0 Khung Nhựa Ràng Pallet
2 Pallet Box 1,1M - 895 Cái 0 Pallet Box 1,1M - 895
3 Pallet Box 1,2M - 1114 Cái 0 Pallet Box 1,2M - 1114
4 Pallet Box 1,2M - 1123 Cái 0 Pallet Box 1,2M - 1123
5 Pallet D4-1092 Cái 0 Pallet D4-1092
6 Pallet D4-1210 Cái 0 Pallet D4-1210
7 Pallet D4-896 Cái 0 Pallet D4-896
8 Pallet D4-977 Cái 0 Pallet D4-977
9 Pallet Lắp Ráp 1,2M Cái 0 Pallet Lắp Ráp 1,2M
10 Pallet Lắp Ráp 1.1M Cái 0 Pallet Lắp Ráp 1.1M
11 Pallet Nhựa Ht-481 Cái 0 Pallet Nhựa Ht-481
12 Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt Ht-327 Cái 0 Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt Ht-327
13 Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt Ht-402 Cái 0 Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt Ht-402