BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ống Tay Các Loại
1 Ống Tay Chống Tĩnh Điện Cái 0 Ống Tay Chống Tĩnh Điện
2 Ống Tay Da Hàn Cái 0 Ống Tay Da Hàn
3 Ống Tay Da Hàn Vải Jean Cái 35,200 Ống Tay Da Hàn Vải Jean
4 Ống Tay Chống Nắng Cặp 15,000 Ống Tay Chống Nắng