BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ống Giấy - Ống Đũa
1 Ống Dao Kiểu Cái 0 Ống Dao Kiểu
2 Ống Dao Nhật Cái 0 Ống Dao Nhật
3 Ống Đũa Cái 0 Ống Đũa
4 Ống Đũa Hoa Tulip Cái 0 Ống Đũa Hoa Tulip
5 Ống Đũa Nắp U Cái 0 Ống Đũa Nắp U
6 Ống Đũa Tròn Cái 0 Ống Đũa Tròn
7 Ống Đũa Vuông Cái 0 Ống Đũa Vuông
8 Ống Đựng Dao Cái 0 Ống Đựng Dao
9 Ống Đựng Giấy A1 Cái 0 Ống Đựng Giấy A1