BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ổ Khóa
1 Ổ Khóa (1 Ổ-4 Chìa) Cái 0 Ổ Khóa (1 Ổ-4 Chìa)
2 Ổ Khóa 20F Cái 0 Ổ Khóa 20F
3 Ổ Khóa Dây Cái 0 Ổ Khóa Dây
4 Ổ Khóa Dây Có Số Cái 0 Ổ Khóa Dây Có Số
5 Ổ Khóa Số Yeti 4F Cái 0 Ổ Khóa Số Yeti 4F
6 Ổ Khóa Tq Nhỏ 3Cm Cái 0 Ổ Khóa Tq Nhỏ 3Cm
7 Ổ Khóa Việt Tiệp 33M 01330 Cái 0 Ổ Khóa Việt Tiệp 33M 01330
8 Ổ Khóa Việt Tiệp Đại - 63M Cái 105,000 Ổ Khóa Việt Tiệp Đại - 63M
9 Ổ Khóa Việt Tiệp Nhỏ Cái 65,000 Ổ Khóa Việt Tiệp Nhỏ
10 Ổ Khóa Việt Tiệp Treo 38 Cm Tiểu Cái 0 Ổ Khóa Việt Tiệp Treo 38 Cm Tiểu
11 Ổ Khóa Việt Tiệp Trung - 52M Cái 95,000 Ổ Khóa Việt Tiệp Trung - 52M
12 Ổ Khóa Việt Tiệp chống cắt 01602 Cái 165,000 Ổ Khóa Việt Tiệp chống cắt 01602
13 Ổ khóa số đỏ Cái 140,000 Ổ khóa số đỏ