BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nút Tai Chống Ồn
1 Chụp Tai Chống Ồn Em 92Bl cái 0 [11267] Chụp Tai Chống Ồn Em 92Bl
2 Chụp Tai Chống Ồn Em 92Rd cái 0 [11268] Chụp Tai Chống Ồn Em 92Rd
3 Chụp Tai Chống Ồn Nhập Khẩu Je-201 cái 55,000 [11269] Chụp Tai Chống Ồn Nhập Khẩu Je-201
4 Chụp Tai Chống Ồn Nhập Khẩu Mach-1 cái 0 [11270] Chụp Tai Chống Ồn Nhập Khẩu Mach-1
5 Chụp Tai Giảm Ồn A-606-R cái 0 [11271] Chụp Tai Giảm Ồn A-606-R
6 Nút Tai Chống Ồn 1 Tầng (Có Hộp) cái 7,000 [11272] Nút Tai Chống Ồn 1 Tầng (Có Hộp)
7 Nút Tai Chống Ồn 1 Tầng (Không Hộp) cái 10,000 [11273] Nút Tai Chống Ồn 1 Tầng (Không Hộp)
8 Nút Tai Chống Ồn 3M- 1100 cái 7,000 [11274] Nút Tai Chống Ồn 3M- 1100
9 Nút Tai Chống Ồn 2 Tầng cái 10,000 [11276] Nút Tai Chống Ồn 2 Tầng
10 Nút Tai Chống Ồn 3 Tầng – P.32 cái 0 [11277] Nút Tai Chống Ồn 3 Tầng – P.32
11 Nút Tai Chống Ồn 3 Tầng (Không Hộp) cái 10,000 [11278] Nút Tai Chống Ồn 3 Tầng (Không Hộp)
12 Nút Tai Chống Ồn 3M 1290 Chính Hãng cái 16,000 [11279] Nút Tai Chống Ồn 3M 1290 Chính Hãng
13 Nút Tai Chống Ồn 3M-1270 cái 8,000 [8934578021746] Nút Tai Chống Ồn 3M-1270