BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nút Tai Chống Ồn
1 Chụp Tai Chống Ồn Em 92Bl Cái 0 Chụp Tai Chống Ồn Em 92Bl
2 Chụp Tai Chống Ồn Em 92Rd Cái 0 Chụp Tai Chống Ồn Em 92Rd
3 Chụp Tai Chống Ồn Nhập Khẩu Je-201 Cái 55,000 Chụp Tai Chống Ồn Nhập Khẩu Je-201
4 Chụp Tai Chống Ồn Nhập Khẩu Mach-1 Cái 0 Chụp Tai Chống Ồn Nhập Khẩu Mach-1
5 Chụp Tai Giảm Ồn A-606-R Cái 0 Chụp Tai Giảm Ồn A-606-R
6 Nút Tai Chống Ồn 1 Tầng (Có Hộp) Cái 7,000 Nút Tai Chống Ồn 1 Tầng (Có Hộp)
7 Nút Tai Chống Ồn 1 Tầng (Không Hộp) Cái 10,000 Nút Tai Chống Ồn 1 Tầng (Không Hộp)
8 Nút Tai Chống Ồn 3M- 1100 Cái 7,000 Nút Tai Chống Ồn 3M- 1100
9 Nút Tai Chống Ồn 2 Tầng Cái 10,000 Nút Tai Chống Ồn 2 Tầng
10 Nút Tai Chống Ồn 3 Tầng – P.32 Cái 0 Nút Tai Chống Ồn 3 Tầng – P.32
11 Nút Tai Chống Ồn 3 Tầng (Không Hộp) Cái 10,000 Nút Tai Chống Ồn 3 Tầng (Không Hộp)
12 Nút Tai Chống Ồn 3M 1290 Chính Hãng Cái 16,000 Nút Tai Chống Ồn 3M 1290 Chính Hãng
13 Nút Tai Chống Ồn 3M-1270 Cái 12,000 Nút Tai Chống Ồn 3M-1270