BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Tẩy Vệ Sinh
1 Nước Tẩy Javel Mỹ Hảo 2Kg Can 30,000 Nước Tẩy Javel Mỹ Hảo 2Kg
2 Nước Tẩy Toilet Gift Bạc Hà 4 Kg Can 95,000 Nước Tẩy Toilet Gift Bạc Hà 4 Kg
3 Nước Tẩy Đa Năng Mr Muscle (Cam) 520ml Chai 35,000 Nước Tẩy Đa Năng Mr Muscle (Cam) 520ml
4 Nước Tẩy Đa Năng 909-850Ml Chai 45,000 Nước Tẩy Đa Năng 909-850Ml
5 Nước Tẩy Javel Kiều Phong 1kg Chai 20,000 Nước Tẩy Javel Kiều Phong 1kg
6 Nước Tẩy Javel Mỹ Hảo 1kg Chai 20,000 Nước Tẩy Javel Mỹ Hảo 1kg
7 Nước Tẩy Rửa Cif Kem Chanh 500ml Chai 45,000 Nước Tẩy Rửa Cif Kem Chanh 500ml
8 Nước Tẩy Sumo 700g Chai 45,000 Nước Tẩy Sumo 700g
9 Nước Tẩy Toilet Gift Bạc Hà 900 Ml Chai 35,000 Nước Tẩy Toilet Gift Bạc Hà 900 Ml
10 Nước Tẩy Toilet Vim 900 Ml Chai 38,500 Nước Tẩy Toilet Vim 900 Ml
11 Nước Tẩy Toilet Vịt Tím (Duck) 900ml Chai 36,300 Nước Tẩy Toilet Vịt Tím (Duck) 900ml
12 Nước Thông Cống XK Hando 570ml Chai 55,000 Nước Thông Cống XK Hando 570ml
13 Dung Dịch Thông Cầu Sifa 700G Chai 85,000 Dung Dịch Thông Cầu Sifa 700G