BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Tẩy Vệ Sinh
1 Nước Tẩy Javel Mỹ Hảo 2Kg Can 30,000 [23316] Nước Tẩy Javel Mỹ Hảo 2Kg
2 Nước Tẩy Toilet Gift Bạc Hà 4 Kg Can 95,000 [23317] Nước Tẩy Toilet Gift Bạc Hà 4 Kg
3 Nước Tẩy Đa Năng Mr Muscle (Cam) 520ml Chai 65,000 [11122022] Nước Tẩy Đa Năng Mr Muscle (Cam) 520ml
4 Nước Tẩy Đa Năng 909-850Ml Chai 45,000 [26251] Nước Tẩy Đa Năng 909-850Ml
5 Nước Tẩy Javel Kiều Phong 1kg Chai 0 [26252] Nước Tẩy Javel Kiều Phong 1kg
6 Nước Tẩy Javel Mỹ Hảo 1kg Chai 0 [8936047157037] Nước Tẩy Javel Mỹ Hảo 1kg
7 Nước Tẩy Rửa Cif Kem Chanh 500ml Chai 0 [26254] Nước Tẩy Rửa Cif Kem Chanh 500ml
8 Nước Tẩy Bẩn Siêu Sạch Sumo 700g Chai 0 [8936000330040] Nước Tẩy Bẩn Siêu Sạch Sumo 700g product.origin(6,)
9 Nước Tẩy Toilet Gift Bạc Hà 900 Ml Chai 32,000 [8936013253015] Nước Tẩy Toilet Gift Bạc Hà 900 Ml product.origin(6,)
10 Nước Tẩy Toilet Vim 880 Ml Chai 0 [8934868162353] Nước Tẩy Toilet Vim 880 Ml product.origin(6,)
11 Nước Tẩy Toilet Vịt Tím (Duck) 900ml Chai 0 [8934889190021] Nước Tẩy Toilet Vịt Tím (Duck) 900ml product.origin(6,)
12 Nước Thông Cống XK Hando 570ml Chai 55,000 [26259] Nước Thông Cống XK Hando 570ml
13 Dung Dịch Thông Cầu Sifa 700G Chai 0 [8938502829565] Dung Dịch Thông Cầu Sifa 700G product.origin(6,)