BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Rửa Tay
1 Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 450ml BỊCH Bịch 70,000 Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 450ml BỊCH
2 Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 4KG Can 385,000 Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 4KG
3 Can Gel Rửa Tay Khô FlaSHing 5 Lít Can 0 Can Gel Rửa Tay Khô FlaSHing 5 Lít
4 Nước Rửa Tay Aquala Hương Kiwi 500ml Chai 34,000 Nước Rửa Tay Aquala Hương Kiwi 500ml
5 Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Dâu 500ml Chai 0 Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Dâu 500ml
6 Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Táo 500ml Chai 50,000 Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Táo 500ml
7 Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Nho 500ml Chai 0 Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Nho 500ml
8 Nước Rửa Tay Familiar Hồng 500ml Chai 0 Nước Rửa Tay Familiar Hồng 500ml
9 Nước Rửa Tay Familiar Vàng 500ml Chai 0 Nước Rửa Tay Familiar Vàng 500ml
10 Nước Rửa Tay Khô On1 220Ml Chai 45,000 Nước Rửa Tay Khô On1 220Ml
11 Nước Rửa Tay Khô On1 250Ml Chai 35,000 Nước Rửa Tay Khô On1 250Ml
12 Nước Rửa Tay Khô On1 450Ml Chai 75,000 Nước Rửa Tay Khô On1 450Ml
13 Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 180ml Chai 65,000 Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 180ml