BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Rửa Chén
1 Nước Rửa Chén Mỹ Hảo (Trà Xanh) 3.8Kg Can 95,000 Nước Rửa Chén Mỹ Hảo (Trà Xanh) 3.8Kg
2 Nước Rửa Chén Mỹ Hảo (Chanh) 3.8Kg Can 90,000 Nước Rửa Chén Mỹ Hảo (Chanh) 3.8Kg
3 Nước Rửa Chén Sunlight Chanh 3.8Kg Can 135,000 Nước Rửa Chén Sunlight Chanh 3.8Kg
4 Nước Rửa Chén Xanh Siêu Sạch Lix Chanh 4Kg Can 95,000 Nước Rửa Chén Xanh Siêu Sạch Lix Chanh 4Kg
5 Nước Rửa Chén Sunlight Chanh 750ml Chai 32,000 Nước Rửa Chén Sunlight Chanh 750ml
6 Nước rửa chén Lix Trà Xanh 1,5kg Can 38,000 Nước rửa chén Lix Trà Xanh 1,5kg
7 Nước Rửa Chén Sunlight Trà Xanh 3.8Kg Can 115,000 Nước Rửa Chén Sunlight Trà Xanh 3.8Kg
8 Nước Rửa Chén Sunlight Thiên Nhiên 3.8Kg Can 115,000 Nước Rửa Chén Sunlight Thiên Nhiên 3.8Kg
9 Nước Rửa Chén Sunlight Trà Xanh 750ml Chai 30,000 Nước Rửa Chén Sunlight Trà Xanh 750ml