BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Ngọt, Nước Giải Khát
1 Nước Ngọt Coca 330ML Thùng 220,000 Nước Ngọt Coca 330ML
2 Nước Ngọt Fanta 330ML Thùng 0 Nước Ngọt Fanta 330ML
3 Nước Ngọt Pepsi 330ML Thùng 0 Nước Ngọt Pepsi 330ML
4 Nước Ngọt Sting Dâu 500ML(chai) Chai 13,000 Nước Ngọt Sting Dâu 500ML(chai)
5 Nước Ngọt Xá Xị 330ML Thùng 0 Nước Ngọt Xá Xị 330ML
6 Nước ngọt C2 (chai) Chai 13,000 Nước ngọt C2 (chai)