BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Lau Sàn, Lau Bếp, Lau Kính
1 Nước Lau Kính Gift Sắc Biển 4 Lít Can 95,000 Nước Lau Kính Gift Sắc Biển 4 Lít
2 Nước Lau Sàn Gift lily 3.8Kg Can 95,000 Nước Lau Sàn Gift lily 3.8Kg
3 Nước Lau Sàn Gift Bạc Hà 3.8Kg Can 98,000 Nước Lau Sàn Gift Bạc Hà 3.8Kg
4 Nước Lau Sàn Gift Tulip 3.8Kg Can 95,000 Nước Lau Sàn Gift Tulip 3.8Kg
5 Nước Lau Sàn S.P.Ca Bạc Hà & Quế 4,5Kg Can 0 Nước Lau Sàn S.P.Ca Bạc Hà & Quế 4,5Kg
6 Nước Lau Sàn Sunlight Hoa Hạ Xanh Lá 3,8Kg Can 116,000 Nước Lau Sàn Sunlight Hoa Hạ Xanh Lá 3,8Kg
7 Nước Lau Sàn Sunlight LiLy Màu Hồng 3.8Kg Can 95,000 Nước Lau Sàn Sunlight LiLy Màu Hồng 3.8Kg
8 Nước Lau Sàn Swat liLy Màu Hồng 4kg Can 0 Nước Lau Sàn Swat liLy Màu Hồng 4kg
9 Nước Lau Sàn Sunlight Thiên Thảo Màu Cam 3.8kg Can 95,000 Nước Lau Sàn Sunlight Thiên Thảo Màu Cam 3.8kg
10 Nước Lau Bảng Zippie 250ml Chai 50,000 Nước Lau Bảng Zippie 250ml
11 Nước Lau Đa Năng Cif 520Ml Xanh Lá Chai 40,000 Nước Lau Đa Năng Cif 520Ml Xanh Lá
12 Nước Lau Gạch Đa Năng Sifa 1.2L Chai 0 Nước Lau Gạch Đa Năng Sifa 1.2L
13 Nước Lau Kính Gift Sắc Biển - Chai 580Ml Chai 32,000 Nước Lau Kính Gift Sắc Biển - Chai 580Ml