BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Lau Sàn, Lau Bếp, Lau Kính
1 Nước Lau Kính Gift Sắc Biển 4 Lít Can 95,000 [23302] Nước Lau Kính Gift Sắc Biển 4 Lít
2 Nước Lau Sàn Gift lily 3.8Kg Can 0 [23303] Nước Lau Sàn Gift lily 3.8Kg
3 Nước Lau Sàn Gift Bạc Hà 3.8Kg Can 0 [8936013254081] Nước Lau Sàn Gift Bạc Hà 3.8Kg product.origin(6,)
4 Nước Lau Sàn Gift Tulip 3.8Kg Can 95,000 [23305] Nước Lau Sàn Gift Tulip 3.8Kg
5 Nước Lau Sàn S.P.Ca Bạc Hà & Quế 4,5Kg Can 0 [23306] Nước Lau Sàn S.P.Ca Bạc Hà & Quế 4,5Kg
6 Nước Lau Sàn Sunlight Hoa Hạ Xanh Lá 3,6Kg Can 0 [8934868162414] Nước Lau Sàn Sunlight Hoa Hạ Xanh Lá 3,6Kg product.origin(6,)
7 Nước Lau Sàn Sunlight LiLy Màu Hồng 3.6Kg Can 0 [8934868162452] Nước Lau Sàn Sunlight LiLy Màu Hồng 3.6Kg product.origin(6,)
8 Nước Lau Sàn Swat liLy Màu Hồng 4kg Can 0 [23309] Nước Lau Sàn Swat liLy Màu Hồng 4kg
9 Nước Lau Sàn Sunlight Thiên Thảo Màu Cam 3.8kg Can 95,000 [23323] Nước Lau Sàn Sunlight Thiên Thảo Màu Cam 3.8kg
10 Nước Lau Bảng Zippie 250ml Chai 50,000 [26219] Nước Lau Bảng Zippie 250ml
11 Nước Lau Đa Năng Cif 520Ml Xanh Lá Chai 40,000 [26220] Nước Lau Đa Năng Cif 520Ml Xanh Lá
12 Nước Lau Gạch Đa Năng Sifa 1.2L Chai 0 [26221] Nước Lau Gạch Đa Năng Sifa 1.2L
13 Nước Lau Kính Gift Sắc Biển - Chai 580Ml Chai 25,000 [8936013254951] Nước Lau Kính Gift Sắc Biển - Chai 580Ml