BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nhu Yếu Phẩm
1 Phấn Johnson Baby 400Gam Hộp 0 Phấn Johnson Baby 400Gam
2 Bao Khóa Kéo 9*14 Cm Kg 85,000 Bao Khóa Kéo 9*14 Cm
3 Bao Khóa Kéo Full Size Kg 0 Bao Khóa Kéo Full Size
4 Rổ Đựng Rác Tròn TOPPOINT HY63516 (Xám) Cái 125,000 Rổ Đựng Rác Tròn TOPPOINT HY63516 (Xám)
5 Bao Giày Tiệt Trùng (1 Bịch= 50 Đôi) Bịch 0 Bao Giày Tiệt Trùng (1 Bịch= 50 Đôi)
6 Bịch Xiên Que Bịch 0 Bịch Xiên Que
7 Khăn Ướt (1 xấp = 20 cái) Bịch 0 Khăn Ướt (1 xấp = 20 cái)
8 Khăn Ướt Lee Woo Bịch 12,000 Khăn Ướt Lee Woo
9 Khăn Ướt Mamamy không mùi (100 tờ) Bịch 45,000 Khăn Ướt Mamamy không mùi (100 tờ)
10 Khăn Ướt Nuna Không Mùi (100 tờ) Bịch 35,000 Khăn Ướt Nuna Không Mùi (100 tờ)
11 Khăn Giấy An An (100 tờ/bịch) Bịch 17,000 Khăn Giấy An An (100 tờ/bịch)
12 Khăn Giấy Rút VN Ariline (Bịch) Bịch 12,000 Khăn Giấy Rút VN Ariline (Bịch)
13 Khăn Giấy Lụa Bless You Bỏ Túi (5X10) Bịch 3,200 Khăn Giấy Lụa Bless You Bỏ Túi (5X10)