BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nhu Yếu Phẩm
1 Phấn Johnson Baby 400Gam Hộp 0 [42444] Phấn Johnson Baby 400Gam
2 Bao Khóa Kéo 9*14 Cm Kg 85,000 [42547] Bao Khóa Kéo 9*14 Cm
3 Bao Khóa Kéo Full Size Kg 0 [42548] Bao Khóa Kéo Full Size
4 Rổ Đựng Rác Tròn TOPPOINT HY63516 (Xám) Cái 125,000 [56526] Rổ Đựng Rác Tròn TOPPOINT HY63516 (Xám)
5 Bao Giày Tiệt Trùng (1 Bịch= 50 Đôi) Bịch 0 [3628] Bao Giày Tiệt Trùng (1 Bịch= 50 Đôi)
6 Bịch Xiên Que Bịch 0 [3631] Bịch Xiên Que
7 Khăn Ướt (1 xấp = 20 cái) Bịch 0 [3632] Khăn Ướt (1 xấp = 20 cái)
8 Khăn Ướt Lee Woo Bịch 12,000 [3633] Khăn Ướt Lee Woo
9 Khăn Ướt Mamamy không mùi (100 tờ) Bịch 0 [3634] Khăn Ướt Mamamy không mùi (100 tờ)
10 Khăn Ướt Nuna Không Mùi (100 tờ) Bịch 35,000 [3635] Khăn Ướt Nuna Không Mùi (100 tờ)
11 Khăn Giấy An An (100 tờ/bịch) Bịch 0 [3636] Khăn Giấy An An (100 tờ/bịch)
12 Khăn Giấy Rút VN Ariline (Bịch) Bịch 0 [3637] Khăn Giấy Rút VN Ariline (Bịch)
13 Khăn Giấy Lụa Bless You Bỏ Túi (5X10) Bịch 3,200 [3638] Khăn Giấy Lụa Bless You Bỏ Túi (5X10)