BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nhu Yếu Phẩm
1 Phấn Johnson Baby 400Gam Hộp 0 [42444] Phấn Johnson Baby 400Gam
2 Bao Khóa Kéo 9*14 Cm Kg 85,000 [8934578029845] Bao Khóa Kéo 9*14 Cm
3 Bao Khóa Kéo Full Size Kg 0 [42548] Bao Khóa Kéo Full Size
4 Bao Lì Xì (Xấp) *6*#10# Xấp 7,000 [8934578017187] Bao Lì Xì (Xấp) *6*#10# product.origin(6,)
5 Rổ Đựng Rác Tròn TOPPOINT HY63516 (Xám) Cái 125,000 [56526] Rổ Đựng Rác Tròn TOPPOINT HY63516 (Xám)
6 Bao Giày Tiệt Trùng (1 Bịch= 50 Đôi) Bịch 0 [3628] Bao Giày Tiệt Trùng (1 Bịch= 50 Đôi)
7 Bịch Xiên Que Bịch 0 [3631] Bịch Xiên Que
8 Khăn Ướt (1 xấp = 20 cái) Bịch 0 [3632] Khăn Ướt (1 xấp = 20 cái)
9 Khăn Ướt Lee Woo Bịch 12,000 [3633] Khăn Ướt Lee Woo
10 Khăn Ướt Mamamy không mùi (100 tờ) Bịch 0 [8936013330266] Khăn Ướt Mamamy không mùi (100 tờ) product.origin(6,)
11 Khăn Ướt Nuna Không Mùi (100 tờ) Bịch 35,000 [3635] Khăn Ướt Nuna Không Mùi (100 tờ)
12 Khăn Giấy An An (100 tờ/bịch) Bịch 0 [8935018800835] Khăn Giấy An An (100 tờ/bịch)
13 Khăn Giấy Rút VN Ariline (Bịch) Bịch 0 [abc123] Khăn Giấy Rút VN Ariline (Bịch)