BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nhãn Vở
1 Nhãn Dán 3 Ô Queen Cái 0 [23254] Nhãn Dán 3 Ô Queen
2 Nhãn Dán Kokuyo 011Mm Cái 0 [23255] Nhãn Dán Kokuyo 011Mm
3 Nhãn Dán Kokuyo 12X39Mm Cái 0 [23256] Nhãn Dán Kokuyo 12X39Mm
4 Nhãn Dán Kokuyo 19X36Mm Cái 0 [23257] Nhãn Dán Kokuyo 19X36Mm
5 Nhãn Dán Kokuyo 81X121Mm Cái 0 [23258] Nhãn Dán Kokuyo 81X121Mm
6 Nhãn Dán Tròn Kokuyo 08Mm Cái 0 [23259] Nhãn Dán Tròn Kokuyo 08Mm
7 Nhãn Dán Viền Xanh Dương 27X34Mm Cái 0 [23260] Nhãn Dán Viền Xanh Dương 27X34Mm
8 Nhãn Vỡ Cái 20,000 [23261] Nhãn Vỡ
9 Nhãn Vở 4 Ô Lớn Cái 0 [23262] Nhãn Vở 4 Ô Lớn