BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Mực Viết
1 Bình Mực Lông Dầu Thế Hưng Đỏ Bình 16,000 Bình Mực Lông Dầu Thế Hưng Đỏ
2 Mực Bút Lông Bảng Esk-50A Hộp 0 Mực Bút Lông Bảng Esk-50A
3 Mực Bút Lông Bảng Horse - 3 Màu Hộp 0 Mực Bút Lông Bảng Horse - 3 Màu
4 Mực Bút Lông Bảng Queen Đen Hộp 0 Mực Bút Lông Bảng Queen Đen
5 Mực Bút Lông Bảng Ri-01 Hộp 0 Mực Bút Lông Bảng Ri-01
6 Mực Bút Lông Dầu Bến Nghé Ri-02 Xanh Hộp 12,000 Mực Bút Lông Dầu Bến Nghé Ri-02 Xanh
7 Mực Bút Lông Dầu Thiên Long Xanh PM01 Hộp 17,000 Mực Bút Lông Dầu Thiên Long Xanh PM01
8 Mực Bút Lông Dầu HS Đen Hộp 0 Mực Bút Lông Dầu HS Đen
9 Mực Bút Lông Dầu HS Đỏ Hộp 10,000 Mực Bút Lông Dầu HS Đỏ
10 Mực Bút Lông Dầu HS Xanh Hộp 10,000 Mực Bút Lông Dầu HS Xanh
11 Mực Bút Lông Dầu Penta Đen Hộp 10,000 Mực Bút Lông Dầu Penta Đen
12 Mực Bút Lông Dầu Penta Đỏ Hộp 10,000 Mực Bút Lông Dầu Penta Đỏ
13 Mực Bút Lông Dầu Penta Xanh Hộp 12,000 Mực Bút Lông Dầu Penta Xanh