BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Mực Viết
1 Bình Mực Lông Dầu Thế Hưng Đỏ Bình 16,000 [22926] Bình Mực Lông Dầu Thế Hưng Đỏ
2 Mực Bút Lông Bảng Esk-50A Hộp 0 [42386] Mực Bút Lông Bảng Esk-50A
3 Mực Bút Lông Bảng Horse - 3 Màu Hộp 0 [42387] Mực Bút Lông Bảng Horse - 3 Màu
4 Mực Bút Lông Bảng Queen Đen Hộp 0 [42388] Mực Bút Lông Bảng Queen Đen
5 Mực Bút Lông Bảng Ri-01 Hộp 0 [42389] Mực Bút Lông Bảng Ri-01
6 Mực Bút Lông Dầu Bến Nghé Ri-02 Xanh Hộp 12,000 [42393] Mực Bút Lông Dầu Bến Nghé Ri-02 Xanh
7 Mực Bút Lông Dầu Thiên Long Xanh PM01 Hộp 17,000 [42394] Mực Bút Lông Dầu Thiên Long Xanh PM01
8 Mực Bút Lông Dầu HS Đen Hộp 0 [42396] Mực Bút Lông Dầu HS Đen
9 Mực Bút Lông Dầu HS Đỏ Hộp 10,000 [42397] Mực Bút Lông Dầu HS Đỏ
10 Mực Bút Lông Dầu HS Xanh Hộp 10,000 [42398] Mực Bút Lông Dầu HS Xanh
11 Mực Bút Lông Dầu Penta Đen Hộp 10,000 [42399] Mực Bút Lông Dầu Penta Đen
12 Mực Bút Lông Dầu Penta Đỏ Hộp 10,000 [42400] Mực Bút Lông Dầu Penta Đỏ
13 Mực Bút Lông Dầu Penta Xanh Hộp 12,000 [42401] Mực Bút Lông Dầu Penta Xanh