BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Móc Treo Các Loại
1 Móc Dán Tường (1 Vỉ = 3 Cái) Cái 14,000 Móc Dán Tường (1 Vỉ = 3 Cái)
2 Móc Dán Tường (Vỉ 4 Cái) Cái 15,000 Móc Dán Tường (Vỉ 4 Cái)
3 Móc Dán Tường Lớn Cái 105,000 Móc Dán Tường Lớn
4 Móc Dán Tường Nhỏ Cái 6,000 Móc Dán Tường Nhỏ
5 Móc Dán Tường Trung Cái 12,000 Móc Dán Tường Trung
6 Móc Dù Chữ Nhật Cái 0 Móc Dù Chữ Nhật
7 Móc Dù Tròn Cái 0 Móc Dù Tròn
8 Móc Dù Vuông Cái 0 Móc Dù Vuông
9 Móc Dù Xếp Cái 0 Móc Dù Xếp
10 Móc Hít Kính Cái 0 Móc Hít Kính
11 Móc Hít Kính (Vỉ 2 Cái) Cái 15,000 Móc Hít Kính (Vỉ 2 Cái)
12 Móc Khóa Suremark Sq 3308 Cái 5,000 Móc Khóa Suremark Sq 3308
13 Móc Khóa Suremark Sq 3328 Cái 3,000 Móc Khóa Suremark Sq 3328