BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Mền Chữa Cháy
1 Mềm Chống Cháy 1.8 X 1.8M Cái 0 Mềm Chống Cháy 1.8 X 1.8M
2 Mền Chữa Cháy 1.8M Cái 480,000 Mền Chữa Cháy 1.8M
3 Mền Chữa Cháy 1M Cái 0 Mền Chữa Cháy 1M