BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Mền Chữa Cháy
1 Mềm Chống Cháy 1.8 X 1.8M cái 0 [23539] Mềm Chống Cháy 1.8 X 1.8M
2 Mền Chữa Cháy 1.8M cái 480,000 [23540] Mền Chữa Cháy 1.8M
3 Mền Chữa Cháy 1M cái 0 [23541] Mền Chữa Cháy 1M