BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Văn Phòng
1 Máy ép Plastic Deli 3893 Cái 981,000 [56510] Máy ép Plastic Deli 3893
2 Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli E3872 Cái 1,400,000 [6127] Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli E3872
3 Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli E3873 Cái 2,200,000 [6128] Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli E3873
4 Máy Đóng Gáy Lò Xo Xoắn Ốc Ci-338 Cái 0 [6129] Máy Đóng Gáy Lò Xo Xoắn Ốc Ci-338
5 Máy Đóng Gáy Xoắn Deli E3871 Cái 980,000 [6130] Máy Đóng Gáy Xoắn Deli E3871
6 Máy Ép Nhựa DSB Khổ A4 HQ-235 Cái 1,280,000 [6131] Máy Ép Nhựa DSB Khổ A4 HQ-235
7 Máy Ép Plastic Gbc Fusion 3000L(A3) Cái 0 [6132] Máy Ép Plastic Gbc Fusion 3000L(A3)
8 Máy Ép Plastic Yt 320 Cái 1,200,000 [6133] Máy Ép Plastic Yt 320
9 Máy Hủy Giấy Bingo C30 Cái 0 [6134] Máy Hủy Giấy Bingo C30
10 Máy Hủy Giấy Bingo C32 Cái 0 [6135] Máy Hủy Giấy Bingo C32
11 Máy Hủy Giấy Bosser 180X Gold Cái 0 [6136] Máy Hủy Giấy Bosser 180X Gold
12 Máy Hủy Giấy Bosser 220Cc Cái 0 [6137] Máy Hủy Giấy Bosser 220Cc
13 Máy Hủy Tài Liệu 16 Lit, 2,5M / Phút Deli - 9921 Cái 2,800,000 [6138] Máy Hủy Tài Liệu 16 Lit, 2,5M / Phút Deli - 9921