BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Tính Thiên Long
1 Máy Tính Thiên Long Cal-01S Cái 110,000 Máy Tính Thiên Long Cal-01S
2 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-02S Cái 160,000 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-02S
3 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-03S Cái 180,000 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-03S
4 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-04S Cái 0 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-04S
5 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-05P Cái 135,000 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-05P