BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Tính Deli
1 Máy Tính 12 Số Deli E1239 Cái 185,000 [6921734912398] Máy Tính 12 Số Deli E1239
2 Máy tính 12 số Deli E1631 Cái 171,800 [55885] Máy tính 12 số Deli E1631
3 Máy tính 12 số Deli EM01120 Cái 69,800 [56664] Máy tính 12 số Deli EM01120
4 Máy Tính Deli 1253 Cái 0 [6062] Máy Tính Deli 1253
5 Máy Tính Deli E1120 Cái 94,000 [6063] Máy Tính Deli E1120
6 Máy Tính Deli E1122 Cái 0 [6064] Máy Tính Deli E1122
7 Máy Tính Deli E1210 Cái 0 [6065] Máy Tính Deli E1210
8 Máy Tính Deli E1217 Cái 0 [6066] Máy Tính Deli E1217
9 Máy Tính Deli E1222 Cái 127,980 [6067] Máy Tính Deli E1222
10 Máy Tính Deli E1238 Cái 127,000 [6068] Máy Tính Deli E1238
11 Máy Tính Deli E1507 Cái 0 [6070] Máy Tính Deli E1507
12 Máy Tính Deli E1519A Cái 0 [6071] Máy Tính Deli E1519A
13 Máy Tính Deli E1520A Cái 0 [6072] Máy Tính Deli E1520A