BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Tính Casio
1 Máy Tính Casio - Hl122Tv Cái 245,000 Máy Tính Casio - Hl122Tv
2 Máy Tính Casio 12Dm 120V Cái 0 Máy Tính Casio 12Dm 120V
3 Máy Tính Casio 3018 Cái 180,000 Máy Tính Casio 3018
4 Máy Tính Casio 8818 Cái 0 Máy Tính Casio 8818
5 Máy Tính Casio 8900 Cái 90,000 Máy Tính Casio 8900
6 Máy Tính Casio Ax 12B Cái 265,000 Máy Tính Casio Ax 12B
7 Máy Tính Casio Ax-120B Cái 325,000 Máy Tính Casio Ax-120B
8 Máy Tính Casio Ca 911 Cái 125,000 Máy Tính Casio Ca 911
9 Máy Tính Casio Ca9933 Cái 135,000 Máy Tính Casio Ca9933
10 Máy Tính Casio D-120F Cái 0 Máy Tính Casio D-120F
11 Máy Tính Casio Dc-12M Cái 310,000 Máy Tính Casio Dc-12M
12 Máy Tính Casio Df 120Bm Cái 470,000 Máy Tính Casio Df 120Bm
13 Máy Tính Casio Dj-120D Plus Cái 370,000 Máy Tính Casio Dj-120D Plus