BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Tính Cầm Tay
1 Máy Tính Ax-120St Cái 312,000 [5965] Máy Tính Ax-120St
2 Máy Tính Ca 359 Cái 0 [5966] Máy Tính Ca 359
3 Máy Tính Casio - Hl122Tv Cái 245,000 [878luutru] Máy Tính Casio - Hl122Tv
4 Máy Tính Casio 12Dm 120V Cái 0 [5968] Máy Tính Casio 12Dm 120V
5 Máy Tính Casio 3018 Cái 0 [8934578029003] Máy Tính Casio 3018 product.origin(6,)
6 Máy Tính Casio DS-8818 (THB) Cái 145,000 [6927729001207] Máy Tính Casio DS-8818 (THB)
7 Máy Tính Casio 8900 Cái 90,000 [5971] Máy Tính Casio 8900
8 Máy Tính Casio Ax 12B Cái 265,000 [49718500321511] Máy Tính Casio Ax 12B product.origin(6,)
9 Máy Tính Casio Ax-120B Cái 325,000 [4971850032168] Máy Tính Casio Ax-120B
10 Máy Tính Casio Ca 911 Cái 125,000 [5974] Máy Tính Casio Ca 911
11 Máy Tính Casio Ca9933 Cái 135,000 [5975] Máy Tính Casio Ca9933
12 Máy Tính Casio D-120F Cái 0 [5976] Máy Tính Casio D-120F
13 Máy Tính Casio Dc-12M Cái 310,000 [5977] Máy Tính Casio Dc-12M