BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Tính Cầm Tay
1 Máy Tính Ax-120St Cái 0 Máy Tính Ax-120St
2 Máy Tính Ca 359 Cái 0 Máy Tính Ca 359
3 Máy Tính Casio - Hl122Tv Cái 245,000 Máy Tính Casio - Hl122Tv
4 Máy Tính Casio 12Dm 120V Cái 0 Máy Tính Casio 12Dm 120V
5 Máy Tính Casio 3018 Cái 180,000 Máy Tính Casio 3018
6 Máy Tính Casio 8818 Cái 0 Máy Tính Casio 8818
7 Máy Tính Casio 8900 Cái 90,000 Máy Tính Casio 8900
8 Máy Tính Casio Ax 12B Cái 265,000 Máy Tính Casio Ax 12B
9 Máy Tính Casio Ax-120B Cái 325,000 Máy Tính Casio Ax-120B
10 Máy Tính Casio Ca 911 Cái 125,000 Máy Tính Casio Ca 911
11 Máy Tính Casio Ca9933 Cái 135,000 Máy Tính Casio Ca9933
12 Máy Tính Casio D-120F Cái 0 Máy Tính Casio D-120F
13 Máy Tính Casio Dc-12M Cái 310,000 Máy Tính Casio Dc-12M