BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy In Nhãn
1 Máy In Nhãn Tepra Kingjim Sr-150 Cái 0 Máy In Nhãn Tepra Kingjim Sr-150
2 Máy In Nhãn Tepra Kingjim Sr-330 Cái 0 Máy In Nhãn Tepra Kingjim Sr-330
3 Máy In Nhãn Tepra Kingjim Sr-950 Cái 0 Máy In Nhãn Tepra Kingjim Sr-950