BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Đóng Gáy
1 Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli 3872 Cái 1,400,000 Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli 3872
2 Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli 3873 Cái 2,200,000 Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli 3873
3 Máy Đóng Gáy Lò Xo Xoắn Ốc Ci-338 Cái 0 Máy Đóng Gáy Lò Xo Xoắn Ốc Ci-338
4 Máy Đóng Gáy Xoắn Deli 3871 Cái 980,000 Máy Đóng Gáy Xoắn Deli 3871