BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Màu Nước
1 Màu Nước H-12 Tempera Cái 0 [48388] Màu Nước H-12 Tempera
2 Màu Nước H-14 Tempera Cái 0 [48389] Màu Nước H-14 Tempera
3 Màu Nước Màu Đen (Hủ Nhỏ) Cái 0 [48390] Màu Nước Màu Đen (Hủ Nhỏ)
4 Màu Nước Poster Color 100Ml Cái 0 [48391] Màu Nước Poster Color 100Ml
5 Màu Nước Poster Color 6 Màu Win-Q (W-12) Cái 0 [48392] Màu Nước Poster Color 6 Màu Win-Q (W-12)
6 Màu Nước SHilpakon 12 Water Color Cái 0 [48393] Màu Nước SHilpakon 12 Water Color
7 Màu Nước SHilpakorn Acrylic Color Cái 0 [48394] Màu Nước SHilpakorn Acrylic Color
8 Màu Nước SHilpakorn Oil Color Cái 0 [48395] Màu Nước SHilpakorn Oil Color
9 Màu Nước Thiên Long Waco 03 Cái 52,000 [8935001840244] Màu Nước Thiên Long Waco 03 product.origin(6,)
10 Màu Nước Thiên Long Waco 05 Cái 76,000 [8935001840404] Màu Nước Thiên Long Waco 05 product.origin(6,)
11 Màu Nước Thiên Long Waco C06 Cái 25,000 [8935001846321] Màu Nước Thiên Long Waco C06 product.origin(6,)
12 Màu Nước Waco-C07 (12 Màu) Cái 38,000 [8935001878834] Màu Nước Waco-C07 (12 Màu) product.origin(6,)
13 Màu Nước Water Color Horse 15Cc Cái 0 [48400] Màu Nước Water Color Horse 15Cc