BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Màu Nước
1 Màu Nước H-12 Tempera Vỉ 0 Màu Nước H-12 Tempera
2 Màu Nước H-14 Tempera Vỉ 0 Màu Nước H-14 Tempera
3 Màu Nước Màu Đen (Hủ Nhỏ) Vỉ 0 Màu Nước Màu Đen (Hủ Nhỏ)
4 Màu Nước Poster Color 100Ml Vỉ 0 Màu Nước Poster Color 100Ml
5 Màu Nước Poster Color 6 Màu Win-Q (W-12) Vỉ 0 Màu Nước Poster Color 6 Màu Win-Q (W-12)
6 Màu Nước SHilpakon 12 Water Color Vỉ 0 Màu Nước SHilpakon 12 Water Color
7 Màu Nước SHilpakorn Acrylic Color Vỉ 0 Màu Nước SHilpakorn Acrylic Color
8 Màu Nước SHilpakorn Oil Color Vỉ 0 Màu Nước SHilpakorn Oil Color
9 Màu Nước Thiên Long Waco 03 Vỉ 40,000 Màu Nước Thiên Long Waco 03
10 Màu Nước Thiên Long Waco 05 Vỉ 51,000 Màu Nước Thiên Long Waco 05
11 Màu Nước Thiên Long Waco C06 Vỉ 18,000 Màu Nước Thiên Long Waco C06
12 Màu Nước Waco-C07 (12 Màu) Vỉ 26,000 Màu Nước Waco-C07 (12 Màu)
13 Màu Nước Water Color Horse 15Cc Vỉ 0 Màu Nước Water Color Horse 15Cc