BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Màu Nước
1 Màu Nước H-12 Tempera Vỉ 0 [48388] Màu Nước H-12 Tempera
2 Màu Nước H-14 Tempera Vỉ 0 [48389] Màu Nước H-14 Tempera
3 Màu Nước Màu Đen (Hủ Nhỏ) Vỉ 0 [48390] Màu Nước Màu Đen (Hủ Nhỏ)
4 Màu Nước Poster Color 100Ml Vỉ 0 [48391] Màu Nước Poster Color 100Ml
5 Màu Nước Poster Color 6 Màu Win-Q (W-12) Vỉ 0 [48392] Màu Nước Poster Color 6 Màu Win-Q (W-12)
6 Màu Nước SHilpakon 12 Water Color Vỉ 0 [48393] Màu Nước SHilpakon 12 Water Color
7 Màu Nước SHilpakorn Acrylic Color Vỉ 0 [48394] Màu Nước SHilpakorn Acrylic Color
8 Màu Nước SHilpakorn Oil Color Vỉ 0 [48395] Màu Nước SHilpakorn Oil Color
9 Màu Nước Thiên Long Waco 03 Vỉ 52,000 [8935001840244] Màu Nước Thiên Long Waco 03
10 Màu Nước Thiên Long Waco 05 Vỉ 76,000 [8935001840404] Màu Nước Thiên Long Waco 05
11 Màu Nước Thiên Long Waco C06 Vỉ 25,000 [8935001846321] Màu Nước Thiên Long Waco C06
12 Màu Nước Waco-C07 (12 Màu) Vỉ 38,000 [8935001878834] Màu Nước Waco-C07 (12 Màu)
13 Màu Nước Water Color Horse 15Cc Vỉ 0 [48400] Màu Nước Water Color Horse 15Cc