BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Lồng Bàn Nhựa
1 Lồng Bàn Đại Cái 0 [9871] Lồng Bàn Đại
2 Lồng Bàn Dày Cái 0 [9872] Lồng Bàn Dày
3 Lồng Bàn Dày 208 Cái 0 [9873] Lồng Bàn Dày 208
4 Lồng Bàn Hình Chữ Nhật Cái 0 [9874] Lồng Bàn Hình Chữ Nhật
5 Lồng Bàn Hình Chữ Nhật 6T Đủ Màu 304 Cái 0 [9875] Lồng Bàn Hình Chữ Nhật 6T Đủ Màu 304
6 Lồng Bàn Lớn Cái 40,000 [9876] Lồng Bàn Lớn
7 Lồng Bàn Nhỏ 6334 Cái 0 [9877] Lồng Bàn Nhỏ 6334
8 Lồng Bàn Tròn 70Cm Cái 0 [9878] Lồng Bàn Tròn 70Cm