BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Lăng Van PCCC
1 Khớp Nối Vòi Dn50 Cái 0 Khớp Nối Vòi Dn50
2 Khớp Nối Vòi Dn65 Cái 0 Khớp Nối Vòi Dn65
3 Lăng Phun D50 Cái 65,000 Lăng Phun D50
4 Lăng Phun D60/13 Cái 0 Lăng Phun D60/13
5 Lăng Phun D65 Cái 0 Lăng Phun D65
6 Lăng Phun Tay Gạt Dn50 Cái 0 Lăng Phun Tay Gạt Dn50