BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Lăng Van PCCC
1 Khớp Nối Vòi Dn50 Cái 0 [23533] Khớp Nối Vòi Dn50
2 Khớp Nối Vòi Dn65 Cái 0 [23534] Khớp Nối Vòi Dn65
3 Lăng Phun D50 Cái 65,000 [23535] Lăng Phun D50
4 Lăng Phun D60 Cái 0 [23536] Lăng Phun D60
5 Lăng Phun D65 Cái 0 [23537] Lăng Phun D65
6 Lăng Phun Tay Gạt Dn50 Cái 0 [23538] Lăng Phun Tay Gạt Dn50