BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kính Bảo Hộ
1 Mắt Kính Bảo Hộ 3M-334 Cái 0 Mắt Kính Bảo Hộ 3M-334
2 Mắt Kính King 2221 Cái 45,000 Mắt Kính King 2221
3 Kính 3M 11670 Cái 0 Kính 3M 11670
4 Kính Bảo Hộ A800 Cái 30,000 Kính Bảo Hộ A800
5 Kính Bảo Hộ A800 Honeywell Trắng Cái 0 Kính Bảo Hộ A800 Honeywell Trắng
6 Kính Bảo Hộ A900 Trắng Cái 90,000 Kính Bảo Hộ A900 Trắng
7 Kính Bảo Hộ Chống Bụi Jg-101 Cái 25,000 Kính Bảo Hộ Chống Bụi Jg-101
8 Kính Bảo Hộ Chống Hóa Chất V-Maxx Cái 130,000 Kính Bảo Hộ Chống Hóa Chất V-Maxx
9 Kính Bảo Hộ Đen Gọng Đen 887 Cái 0 Kính Bảo Hộ Đen Gọng Đen 887
10 Kính Bảo Hộ Ev105 Trắng Cái 27,000 Kính Bảo Hộ Ev105 Trắng
11 Kính Bảo Hộ Ev303 Cái 0 Kính Bảo Hộ Ev303
12 Kính Bảo Hộ Ev902 Cái 0 Kính Bảo Hộ Ev902
13 Kính Bảo Hộ Honeywell A700 Đen Cái 0 Kính Bảo Hộ Honeywell A700 Đen