BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kim Bấm
1 Gỡ Kim Eagle Cái 8,000 [4893055010294] Gỡ Kim Eagle
2 Gỡ Kim Fo-Stro2 Cái 0 [23241] Gỡ Kim Fo-Stro2
3 Gỡ Kim Kw-Trio 5093 Cái 79,000 [23242] Gỡ Kim Kw-Trio 5093
4 Tháo Gỡ Kim Unicord Cái 0 [23243] Tháo Gỡ Kim Unicord
5 Ghim Dập 23/10 DELI - E0015 Cái 5,000 [6921734900159] Ghim Dập 23/10 DELI - E0015 product.origin(6,)
6 Ghim Dập 23/13 Deli - 13 Cái 12,000 [24004] Ghim Dập 23/13 Deli - 13
7 Ghim Dập 23/13 DELI E0013 Cái 14,000 [6921734900135] Ghim Dập 23/13 DELI E0013 product.origin(6,)
8 Ghim Dập 23/23 Deli - 14 Cái 26,500 [24006] Ghim Dập 23/23 Deli - 14
9 Ghim Dập 24/6 DELI - E0012N Cái 6,000 [6921734922717] Ghim Dập 24/6 DELI - E0012N product.origin(6,)
10 Ghim Dập Deli N10 Cái 0 [24009] Ghim Dập Deli N10
11 Ghim Giấy Sắt Sq-9525 Cái 0 [24010] Ghim Giấy Sắt Sq-9525
12 Kim Bấm 03 Sdi Hộp 0 [4711734120402] Kim Bấm 03 Sdi product.origin(6,)
13 Kim Bấm 03 Sdi Chính Hãng Hộp 0 [29368] Kim Bấm 03 Sdi Chính Hãng