BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kim Bấm
1 Gỡ Kim Eagle Cái 27,000 [23240] Gỡ Kim Eagle
2 Gỡ Kim Fo-Stro2 Cái 0 [23241] Gỡ Kim Fo-Stro2
3 Gỡ Kim Kw-Trio 5093 Cái 79,000 [23242] Gỡ Kim Kw-Trio 5093
4 Tháo Gỡ Kim Unicord Cái 0 [23243] Tháo Gỡ Kim Unicord
5 Ghim Dập 23/10 Deli - E0015 Cái 10,000 [24003] Ghim Dập 23/10 Deli - E0015
6 Ghim Dập 23/13 Deli - 13 Cái 12,000 [24004] Ghim Dập 23/13 Deli - 13
7 Ghim Dập 23/13 Deli E0013 Cái 14,000 [24005] Ghim Dập 23/13 Deli E0013
8 Ghim Dập 23/23 Deli - 14 Cái 26,500 [24006] Ghim Dập 23/23 Deli - 14
9 Ghim Dập 24/6 Deli - E0012N Cái 7,000 [24007] Ghim Dập 24/6 Deli - E0012N
10 Ghim Dập Deli N10 Cái 0 [24009] Ghim Dập Deli N10
11 Ghim Giấy Sắt Sq-9525 Cái 0 [24010] Ghim Giấy Sắt Sq-9525
12 Kim Bấm 03 Sdi Hộp 0 [29367] Kim Bấm 03 Sdi
13 Kim Bấm 03 Sdi Chính Hãng Hộp 0 [29368] Kim Bấm 03 Sdi Chính Hãng