BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kiềm Bấm, Cắt, Gỡ
1 Kềm Bấm Thắt Lưng Cái 95,000 Kềm Bấm Thắt Lưng
2 Kềm Gỡ Kim Eagle 1039A Cái 34,000 Kềm Gỡ Kim Eagle 1039A
3 Kiềm Cắt Kẽm Cái 0 Kiềm Cắt Kẽm
4 Kiềm Cắt Linh Kiện Cái 125,000 Kiềm Cắt Linh Kiện
5 Kiềm Gỡ Kim Inox Cái 45,000 Kiềm Gỡ Kim Inox
6 Kiềm Gỡ Kim Nhựa Cái 27,000 Kiềm Gỡ Kim Nhựa
7 Kiềm Mũi Nhọn Cái 0 Kiềm Mũi Nhọn
8 Kiềm Nghĩa Thường D206 Cái 55,000 Kiềm Nghĩa Thường D206
9 Kiềm Nghĩa Tốt D506 Cái 0 Kiềm Nghĩa Tốt D506
10 Kiềm Nghĩa Vàng 555 Cái 0 Kiềm Nghĩa Vàng 555
11 Kìm Cắt 84-027 Hộp 0 Kìm Cắt 84-027
12 Kìm Điện Cách Điện Stanley 84-001 Hộp 0 Kìm Điện Cách Điện Stanley 84-001
13 Kìm Điện Tổ Hợp 84-029 Hộp 0 Kìm Điện Tổ Hợp 84-029