BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khung Hình
1 Khung Hình 21 X 30 Trắng Bạc Cái 30,000 Khung Hình 21 X 30 Trắng Bạc
2 Khung Hình A4 Cái 45,000 Khung Hình A4
3 Khung Hình A4 Vân Gỗ (20X30) Mặt Kiếng Cái 40,000 Khung Hình A4 Vân Gỗ (20X30) Mặt Kiếng
4 Khung Hình Gỗ Kính A4 Cái 0 Khung Hình Gỗ Kính A4
5 Khung Hình A4 21x30 Mặt Mica Cái 14,000 Khung Hình A4 21x30 Mặt Mica
6 Khung Hình A4 21x30 Mặt Trơn Cái 13,000 Khung Hình A4 21x30 Mặt Trơn
7 Khung Hình B4 26x36 Mặt Kính Cái 20,000 Khung Hình B4 26x36 Mặt Kính
8 Khung Hình B4 26x36 Mặt Mica Cái 15,000 Khung Hình B4 26x36 Mặt Mica
9 Khung Hình B4 26x36 Mặt Trơn Cái 0 Khung Hình B4 26x36 Mặt Trơn
10 Khung Hình A3 30x40 Mặt Kính Cái 24,000 Khung Hình A3 30x40 Mặt Kính
11 Khung Hình A3 30x40 Mặt Mica Cái 17,000 Khung Hình A3 30x40 Mặt Mica
12 Khung Hình 329 A4 21x30 Mặt Kính Cái 21,000 Khung Hình 329 A4 21x30 Mặt Kính
13 Khung Hình A4 21x30 Mặt Kính Trắng Cái 19,000 Khung Hình A4 21x30 Mặt Kính Trắng