BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khung Hình
1 Khung Hình 21 X 30 Trắng Bạc Cái 30,000 [22921] Khung Hình 21 X 30 Trắng Bạc
2 Khung Hình A4 Cái 45,000 [22923] Khung Hình A4
3 Khung Hình A4 Vân Gỗ (20X30) Mặt Kiếng Cái 40,000 [22924] Khung Hình A4 Vân Gỗ (20X30) Mặt Kiếng
4 Khung Hình Gỗ Kính A4 Cái 0 [22925] Khung Hình Gỗ Kính A4
5 Khung Hình A4 21x30 Mặt Mica Cái 14,000 [57717] Khung Hình A4 21x30 Mặt Mica
6 Khung Hình A4 21x30 Mặt Trơn Cái 13,000 [57718] Khung Hình A4 21x30 Mặt Trơn
7 Khung Hình B4 26x36 Mặt Kính Cái 20,000 [57719] Khung Hình B4 26x36 Mặt Kính
8 Khung Hình B4 26x36 Mặt Mica Cái 15,000 [57720] Khung Hình B4 26x36 Mặt Mica
9 Khung Hình B4 26x36 Mặt Trơn Cái 0 [57721] Khung Hình B4 26x36 Mặt Trơn
10 Khung Hình A3 30x40 Mặt Kính Cái 24,000 [57722] Khung Hình A3 30x40 Mặt Kính
11 Khung Hình A3 30x40 Mặt Mica Cái 17,000 [57723] Khung Hình A3 30x40 Mặt Mica
12 Khung Hình 329 A4 21x30 Mặt Kính Cái 21,000 [57724] Khung Hình 329 A4 21x30 Mặt Kính
13 Khung Hình A4 21x30 Mặt Kính Trắng Cái 19,000 [57725] Khung Hình A4 21x30 Mặt Kính Trắng