BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khẩu Trang Y Tế
1 Khẩu Trang Y Tế Thun Qua Đầu (100 Cái/ Bịch) Bịch 0 [3694] Khẩu Trang Y Tế Thun Qua Đầu (100 Cái/ Bịch)
2 Khẩu Trang Y Tế Tiệt Trùng (1 Bịch= 100 Cái) Bịch 0 [4595] Khẩu Trang Y Tế Tiệt Trùng (1 Bịch= 100 Cái)
3 Khẩu Trang Y Tế 3 Lớp Fami-Med Màu Trắng Hộp 0 [29228] Khẩu Trang Y Tế 3 Lớp Fami-Med Màu Trắng
4 Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp Nam Anh 4U Hộp 25,000 [29229] Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp Nam Anh 4U
5 Khẩu Trang Y Tế Famapro 3 Lớp Xanh Hộp 0 [29230] Khẩu Trang Y Tế Famapro 3 Lớp Xanh
6 Khẩu Trang Y Tế Medipro Trẻ Em 3 Lớp Hộp 35,000 [29231] Khẩu Trang Y Tế Medipro Trẻ Em 3 Lớp
7 Khẩu Trang Y Tế Phẩu Thuật 3 Lớp (Tiệt Trùng) Hộp 0 [29232] Khẩu Trang Y Tế Phẩu Thuật 3 Lớp (Tiệt Trùng)
8 Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính DHT Hộp 0 [29233] Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính DHT
9 Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính Medipro 3 Lớp Hộp 15,000 [29234] Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính Medipro 3 Lớp
10 Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính Nam Anh Hộp 0 [29235] Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính Nam Anh
11 Khẩu Trang Y Tế 3 Lớp Sang Hà(Hồng) Hộp 0 [29236] Khẩu Trang Y Tế 3 Lớp Sang Hà(Hồng)
12 Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp Sang Hà SH Promax Hộp 0 [29238] Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp Sang Hà SH Promax
13 Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính 4 Lớp SH Promax Hộp 0 [29239] Khẩu Trang Y Tế Than Hoạt Tính 4 Lớp SH Promax