BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khẩu Trang Vải
1 Khẩu Trang Asia Mask Hộp 25,000 Khẩu Trang Asia Mask
2 Khẩu Trang Choàng Cổ Đi Nắng Hộp 0 Khẩu Trang Choàng Cổ Đi Nắng
3 Khẩu Trang Chống Tĩnh Điện Cột Dây Hộp 0 Khẩu Trang Chống Tĩnh Điện Cột Dây
4 Khẩu Trang Kt5 Trắng Có Gọng Nhỏ Cái 7,000 Khẩu Trang Kt5 Trắng Có Gọng Nhỏ
5 Khẩu Trang Kt5 Trắng Có Nẹp Ngoài Cái 3,850 Khẩu Trang Kt5 Trắng Có Nẹp Ngoài
6 Khẩu Trang Kt5 Trắng Có Nẹp Ngoài (Vỏ Xoài) Cái 3,500 Khẩu Trang Kt5 Trắng Có Nẹp Ngoài (Vỏ Xoài)
7 Khẩu Trang Kt5 Trắng Không Gọng Cái 0 Khẩu Trang Kt5 Trắng Không Gọng
8 Khẩu Trang Kt5 Trắng Không Gọng ,Không Mút Cái 0 Khẩu Trang Kt5 Trắng Không Gọng ,Không Mút
9 Khẩu Trang Kt5 Xanh Đen Có Gọng Nhỏ Cái 0 Khẩu Trang Kt5 Xanh Đen Có Gọng Nhỏ
10 Khẩu Trang Kt5 Xanh Đen Không Gọng Cái 0 Khẩu Trang Kt5 Xanh Đen Không Gọng
11 Khẩu Trang Kt5 Xanh Dương Cái 0 Khẩu Trang Kt5 Xanh Dương
12 Khẩu Trang Kt5 Xanh Dương Gi Cái 0 Khẩu Trang Kt5 Xanh Dương Gi
13 Khẩu Trang Kt5 Xanh Ngọc Cái 0 Khẩu Trang Kt5 Xanh Ngọc