BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khẩu Trang 3M
1 Khẩu Trang 3M 1860 Hộp 0 Khẩu Trang 3M 1860
2 Khẩu Trang 3M 8210 Hộp 0 Khẩu Trang 3M 8210
3 Khẩu Trang 3M 8210 Chính Hãng Hộp 0 Khẩu Trang 3M 8210 Chính Hãng
4 Khẩu Trang 3M 8212 Hộp 28,000 Khẩu Trang 3M 8212
5 Khẩu Trang 3M 8246 Hộp 0 Khẩu Trang 3M 8246
6 Khẩu Trang 3M 8247 Hộp 0 Khẩu Trang 3M 8247
7 Khẩu Trang 3M 8247 Chính Hãng Hộp 0 Khẩu Trang 3M 8247 Chính Hãng
8 Khẩu Trang 3M 8511 Hộp 0 Khẩu Trang 3M 8511
9 Khẩu Trang 3M 8577 Hộp 0 Khẩu Trang 3M 8577
10 Khẩu Trang 3M 8822 Hộp 0 Khẩu Trang 3M 8822
11 Khẩu Trang 3M 9010 Hộp 0 Khẩu Trang 3M 9010
12 Khẩu Trang 3M 9010V Hộp 0 Khẩu Trang 3M 9010V
13 Khẩu Trang 3M 9041 Chính Hãng Hộp 0 Khẩu Trang 3M 9041 Chính Hãng