BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kết Nhựa
1 Kết Nhựa Cao 24 Chai Cái 0 [23615] Kết Nhựa Cao 24 Chai
2 Kết Nhựa Cao Bít 20 Chai Cái 0 [23616] Kết Nhựa Cao Bít 20 Chai
3 Kết Nhựa Thấp 24 Chai Cái 0 [23617] Kết Nhựa Thấp 24 Chai