BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kẹp Giấy
1 Kẹp Bìa Trình Ký Cái 16,500 Kẹp Bìa Trình Ký
2 Hộp Đựng Kim Kẹp Cái 17,300 Hộp Đựng Kim Kẹp
3 Kẹp Bướm 15Mm Hộp 26,000 Kẹp Bướm 15Mm
4 Kẹp Bướm 15Mm Deli- E38566 Hộp 3,240 Kẹp Bướm 15Mm Deli- E38566
5 Kẹp Bướm 15Mm Deli- E8557 Hộp 0 Kẹp Bướm 15Mm Deli- E8557
6 Kẹp Bướm 15Mm Deli- E9546A Hộp 0 Kẹp Bướm 15Mm Deli- E9546A
7 Kẹp Bướm 15Mm Echo (360H/ Thùng) Hộp 4,500 Kẹp Bướm 15Mm Echo (360H/ Thùng)
8 Kẹp Bướm 19Mm Hộp 8,000 Kẹp Bướm 19Mm
9 Kẹp Bướm 19Mm Deli- E9545A Hộp 7,290 Kẹp Bướm 19Mm Deli- E9545A
10 Kẹp Bướm 19Mm Deli-E38565 Hộp 3,660 Kẹp Bướm 19Mm Deli-E38565
11 Kẹp Bướm 19Mm Echo (300H/ Thùng) Hộp 6,000 Kẹp Bướm 19Mm Echo (300H/ Thùng)
12 Kẹp Bướm 25Mm Hộp 55,000 Kẹp Bướm 25Mm
13 Kẹp Bướm 25Mm Deli- E38564 Hộp 5,710 Kẹp Bướm 25Mm Deli- E38564