BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kéo
1 Kéo SQ 8815 Suremark Cái 15,000 Kéo SQ 8815 Suremark
2 Kéo Stacom Lớn F103 Cái 29,000 Kéo Stacom Lớn F103
3 Kéo Stacom Nhỏ F102 Cái 25,000 Kéo Stacom Nhỏ F102
4 Kéo Thủ Công Nhỏ 121Mm Deli - 6022 Cái 12,000 Kéo Thủ Công Nhỏ 121Mm Deli - 6022
5 Kéo Thủ Công Nhỏ 131Mm Deli - 6023 Cái 14,000 Kéo Thủ Công Nhỏ 131Mm Deli - 6023
6 Kéo Văn Phòng 109 Cái 0 Kéo Văn Phòng 109
7 Kéo Văn Phòng 135Mm Deli - 6012 Cái 0 Kéo Văn Phòng 135Mm Deli - 6012
8 Kéo Văn Phòng 135Mm S008 Cái 0 Kéo Văn Phòng 135Mm S008
9 Kéo Văn Phòng 145Mm Deli - 6035 Cái 15,230 Kéo Văn Phòng 145Mm Deli - 6035
10 Kéo Văn Phòng 170Mm Deli - 6036 Cái 22,500 Kéo Văn Phòng 170Mm Deli - 6036
11 Kéo Văn Phòng 175Mm Deli - 6003 Cái 17,310 Kéo Văn Phòng 175Mm Deli - 6003
12 Kéo Văn Phòng 175Mm Deli - 6027 Cái 41,780 Kéo Văn Phòng 175Mm Deli - 6027
13 Kéo Văn Phòng 178Mm Deli - 6013 Cái 20,900 Kéo Văn Phòng 178Mm Deli - 6013