BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Keo, Hồ Dán
1 Keo Dán Deli 36G - Ea20314 Cái 0 [22906] Keo Dán Deli 36G - Ea20314
2 Keo 502 Chai 10,000 [26312] Keo 502
3 Keo 502 400G Chai 0 [26313] Keo 502 400G
4 Keo 502 (1 Lít) Chai 0 [26314] Keo 502 (1 Lít)
5 Keo 502 Asia Loại 4 Sao 80Ml Chai 0 [26315] Keo 502 Asia Loại 4 Sao 80Ml
6 Keo 502 Tp H01 20G (Tốt) Chai 10,500 [26316] Keo 502 Tp H01 20G (Tốt)
7 Keo Bọt Nở Apollo Foam Chai 0 [26317] Keo Bọt Nở Apollo Foam
8 Keo Bọt Nở Chống Cháy Selfoam Chai 0 [26318] Keo Bọt Nở Chống Cháy Selfoam
9 Keo Chà Ron Màu Trắng Chai 0 [26319] Keo Chà Ron Màu Trắng
10 Keo Chà Ron Màu Xám Chai 0 [26320] Keo Chà Ron Màu Xám
11 Keo Con Voi Chai 0 [26321] Keo Con Voi
12 Keo Dán 120Ml Deli - E39447 Chai 0 [26322] Keo Dán 120Ml Deli - E39447
13 Keo Dán 2 Thành Phần A-B Chai 0 [26323] Keo Dán 2 Thành Phần A-B