BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kéo, Dao, Lưỡi Dao
1 Dao Đẩy Lớn 803 Cái 16,000 Dao Đẩy Lớn 803
2 Dao Đẩy Lớn E2040- Deli Cái 35,000 Dao Đẩy Lớn E2040- Deli
3 Dao Đẩy Lớn Hj 223 Cái 0 Dao Đẩy Lớn Hj 223
4 Dao Đẩy Lớn Sdi 0423 Cái 25,000 Dao Đẩy Lớn Sdi 0423
5 Dao Đẩy Lớn Sdi 0423 Chính Hãng Cái 50,000 Dao Đẩy Lớn Sdi 0423 Chính Hãng
6 Dao Đẩy Lớn Sdi 0426 Cái 26,000 Dao Đẩy Lớn Sdi 0426
7 Dao Đẩy Lớn Sdi 0426 Chính Hãng Cái 0 Dao Đẩy Lớn Sdi 0426 Chính Hãng
8 Dao Đẩy Nhỏ 804 Cái 5,000 Dao Đẩy Nhỏ 804
9 Dao Đẩy Nhỏ E2038- Deli Cái 0 Dao Đẩy Nhỏ E2038- Deli
10 Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0404 Cái 25,000 Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0404
11 Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0404 Chính Hãng Cái 28,000 Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0404 Chính Hãng
12 Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0411 Cái 18,000 Dao Đẩy Nhỏ Sdi 0411
13 Dao Kiwi Cái 0 Dao Kiwi