BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kẹo Các Loại
1 Kẹo Alpenliepe 96g Bịch 18,000 [3654] Kẹo Alpenliepe 96g
2 Kẹo Big Bang 330g Bịch 25,500 [3655] Kẹo Big Bang 330g
3 Kẹo Bốn Mùa 650g Bịch 48,000 [3656] Kẹo Bốn Mùa 650g
4 Kẹo Bốn Mùa 70g Bịch 8,000 [3657] Kẹo Bốn Mùa 70g
5 Kẹo Cà Phê Đen Esprezzo 150g Bịch 25,500 [3658] Kẹo Cà Phê Đen Esprezzo 150g
6 Kẹo Coffee Kopiko 150g Bịch 23,000 [3659] Kẹo Coffee Kopiko 150g
7 Kẹo Cool Air Bịch 58,000 [3660] Kẹo Cool Air
8 Kẹo Cool Air 175g Bịch 44,000 [3661] Kẹo Cool Air 175g
9 Kẹo Golia Activ Plus Nhân Siro Bạc Hà 112.5g Bịch 18,000 [3662] Kẹo Golia Activ Plus Nhân Siro Bạc Hà 112.5g
10 Kẹo Tin Bịch 0 [3664] Kẹo Tin
11 Kẹo Oshi 90g Bịch 0 [3665] Kẹo Oshi 90g
12 Kẹo Xốp Bông Gòn MarSHmallow MarSHies Gói 80Gram Cái 0 [10743] Kẹo Xốp Bông Gòn MarSHmallow MarSHies Gói 80Gram
13 Hộp Vitamin Doraemon Cái 0 [10744] Hộp Vitamin Doraemon